En ekstra inntekt kan gjøre det lettere å bli kvitt gjeld